Wednesday, October 20, 2010


amali sains tingkatan 2A3
amali, salah satu kaedah P&P yang berkesan untuk pemahaman sesuatu fakta sains. Hari ni kami buat amali elektrolisis iaitu proses pemecahan molekul air dengan menggunakan elektrik. Hasilnya, adalah gas hidrogen dan gas oksigen dengan kadar 2 bahagian hidrogen dan 1 bahagian oksigen.
Gas hidrogen diuji menggunakan kayu uji menyala. Akan kedengaran bunyi 'Pop' dan api terpadam. Gas oksigen pula diuji menggunakan kayu uji berbara dan kayu uji itu akan menyala.

No comments: